İstanbul Güngörenspor Olağanüstü kongre ilanı

Bölgenin en eski kulüplerinden olan İstanbul Güngörenspor kulübü olağanüstü kongreye gidiyor


İstanbul Güngörenspor Olağanüstü kongre ilanı

İki ay gibi kısa bir süre önce kongreden çıkan İstanbul Güngörenspor yeni yönetimi yeniden olağan üstü kongreye gidiyor. Daha güçlü yönetim için karar alan Başkan Hacı Sürmeneli ve yönetim kurulu 1 Aralıkda ilk kongresini yapacak çoğunluk sağlanamadığı taktirde 8 kasımda konreye giderek gücüne güç katacak.  Yapılack kongre ilanı aşağıda yayınlanmıştır. 

Yönetim kurulu toplanarak olağan üstü genel kurul kararı almıştır. 01 Aralık 2019 tarihinde saat 11:00’da sanayi mahallesi Sancaklı caddesi No:5 Güngören İstanbul adresinde dernek merkezimizde yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı taktirde 08 Aralık 2019 günü saat: 11:00 da çoğunluk aranmaksızın aynı adreste aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir.
Olağan Üstü Genel Kurul Gündemi
1) Açılış 
2) Yoklama
 3) Divan Kurulu seçimi
 4) Saygı duruşu İstiklal marşının okunması
 5) Tüzük Değişikliği
 6) Yönetim kurulu ve Denetleme kurullarının seçimi
 7) kulüpler birliği İASKF delegelerinin seçimi
 8) Marmara ve Akdeniz atasporları federasyonlarına delege atanması ve üye olma
 9) Geleneksel Türk okculuğu federasyonua üye olma ve delege atanması
 10) Türkiyede kurulmuş veya kurulacak tüm federasyon ve konfederasyonlara üye olma ve tüm delege seçimi yetkisinin yönetim kuruluna verilmesine
 11) Kulüp adına resmi kurumlarda her türlü işlemleri yürütmek,  hukuksal davaları yürütmek için yönetim kurluna yetki verilmesine
 12) Dilek temenniler
 13) Kapanış
 

İstanbul Güngörenspor 
Kulübünden önemli duyuru

Spor kulübü derneğimizin sayın üyelerinin dikkatine
Dernek üyelik işlemlerinin ilk vecibesi olan yıllık aidat ödemelerinin yapmayan üyelerimizin 2020 yılında Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan genel kurulda oy kullanılmasında gerekli olan aidat ödemelerini 30.04.2020 tar,h,ne kadar ödemelerinizi bu tarihe kadar ödeme yapmanızı, yapılmadığı taktirde tüzüğün ilgili maddelerine göre genel kurulda üyelikten ihraç edileceğinizi bilgilerinize ilan edilerek duyrulur.